Politie? Daar kun je niks mee….

Je spullen worden bestolen, er wordt ingebroken, je auto wordt beschadigd enz. enz. enz. Je doet aangifte bij de politie, maar die doet er vervolgens niks mee. Het overkomt jaarlijks honderdduizenden Nederlanders. Hun bezittingen zijn vernield, ze zijn slachtoffer van mishandeling geworden of er zijn spullen van hen gestolen. Je doet aangifte bij de politie die er vervolgens niets mee doet. Tenenkrommend. Het maakt je boos. Die mensen worden betaald van jouw belastingcentjes. Zelf brengen ze niks in bij de belastingen en vormen alleen een grote kostenpost. En dan doen ze hun werk ook nog niet eens. Veelal zijn er camerabeelden beschikbaar, kunnen getuigen gehoord worden ed. maar zelfs dan vertikken ze het. Moet je je daar dan bij neerleggen?

Politie doet niets met aangifte: dit kan je doen

Strafrechtadvocaten snappen die opstelling van de politie niet. “Waarom vraagt men deze gegevens niet gewoon op in plaats van vorderen? De politie kan immers, in veel gevallen, gewoon een brief sturen met de vraag de gegevens te overleggen. Als die beelden dan vrijwillig worden verstrekt, dan kunnen die gewoon voor het onderzoek worden gebruikt.” Volgens advocaten wordt aan dergelijke verzoeken vaak gehoor gegeven. Mocht dat nou niet werken, dan kun je altijd nog naar het Gerechtshof en het Hof vragen een onderzoek ’te gelasten’. “Je moet daarvoor wel eerst het Openbaar Ministerie vragen of zij je zaak in behandeling gaan nemen of willen nemen.”

Politie blijft bij haar standpunt

De politie stelt dat het vragen om beelden gelijk staat aan het vorderen. En zij stellen dat vragen in de jurisprudentie gelijk staat aan vorderen. “De Hoge Raad heeft dat eerder al bepaald. Dus stel dat wij om die beelden zouden vragen, dan kan de advocaat van de tegenpartij direct de vraag terugstellen of wij het beeldmateriaal wel rechtmatig hebben verkregen.” Onzin natuurlijk. De politie vordert dagelijks beeldmateriaal op en wanneer iemand het weigert. is er zelfs een boete mogelijk. Dus natuurlijk moet de politie, BIJ ELKE AANGIFTE waar camerabeelden beschikbaar zijn deze vorderen. Een veel gehoord excuus is dat ze eigenlijk weinig voor de slachtoffers kunnen doen. Kunnen of willen….!! Daar draait alles om. Misschien maar beter de touwtjes zelf in handen nemen en zelf voor rechtvaardigheid vechten?

Veel meldingen over loze aangiften

Er zijn talloze meldingen van consumenten waarbij de politie niets deed met de aangifte terwijl de hele omgeving vol hing met camera’s. Het lijkt er meer op dat die er hangen voor u en mij terwijl burgemeesters en politici graag verkondigen dat ze er voor de veiligheid hangen. Nou mooi niet dus. Liegende politici, waar kennen we die nog meer van?

Velen zijn teleurgesteld in de politie. Dien je een klacht in dan moet je niet raar opkijken wanneer er een brief van het Openbaar Ministerie komt waarin staat dat zij niet verplicht zijn om alles te behandelen. Wil je het nog zotter??

Korpschef begrijpt teleurstelling burgers

Klachten over de politie komen uit het hele land. De korpschef zegt: “Dat is heel tragisch, want iedere aangifte is voor een mens hartstikke belangrijk,” “Wij krijgen zo’n 850.000 aangiftes per jaar binnen en de realiteit is dat we moeten kiezen. Dan zijn we liever eerlijk tegen de mensen en hoe pijnlijk dat ook is, we geven dat terug aan de slachtoffers omdat we daar eerlijk over willen zijn.” De politie, ‘waakzaam en dienstbaar’. Ja, ja. Het zal je vriend maar wezen!
De korpschef roept de mensen wel op om aangifte te blijven doen. Volgens hem is dat belangrijk om de misdaad in beeld te brengen. Uit de meest recente CBS-cijfers blijkt namelijk dat maar een kwart van de mensen in Nederland bereid is om aangifte te doen. Het beeld is bij velen dat de politie niks doet als je aangifte doet van ‘kleiner leed’. “Iedere politieman vindt dat vreselijk om te horen, maar helaas moeten we ook realist zijn en een nuchtere keuze maken tussen wie een ernstige zaak heeft en wie een zaak heeft waar we geen energie in kunnen steken.” Als je het er niet mee eens bent dat de politie jouw zaak niet in behandeling neemt, kun je een klacht indienen. “Beter is het om met de politie in contact te treden hierover. Zeker als je ook nog nieuwe informatie hebt.”

Tips: hoe laat jij de politie iets met jouw aangifte doen?

Toch zijn er nog andere manieren om de politie aan het werk te zetten met jouw aangifte, Je kunt hen een brief schrijven waarin je hen aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Vraag ze binnen een paar dagen te reageren en stap daarna naar het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk moeten we realiseren dat je daar moet zijn. De politie zijn het uitvoerend werkvolk en zij voeren het beleid van de politiek en het ministerie alleen maar uit. Mocht het Openbaar Ministerie niks met je klacht willen doen, dan kun je naar het Hof stappen.” Voor die hele procedure heb je geen advocaat nodig, maar handig kan dat wel zijn.
Ben je slachtoffer geworden en wil je dat de politie iets met jouw aangifte doet? Gebruik dan de volgende tips:

  • Zorg altijd dat je aangifte volledig is. Voeg zoveel mogelijk informatie toe over de mogelijke dader, zodat de politie voldoende aanknopingspunten heeft.

  • Ook als je later meer over de dader te weten komt, kun je dat weer melden bij de politie. Mogelijk is er dan genoeg materiaal om tot actie over te gaan.

  • Verzamel zelf ook bewijs. Bewakingsbeelden bijvoorbeeld, maar ook getuigen die willen vertellen wat er gebeurd is.

  • Benader om die informatie te verzamelen ook zelf actief de eigenaren van bewakingscamera’s. Dat kunnen parkeergarages zijn, maar ook particulieren en gemeenten.

  • Wijst de politie jouw aangifte in eerste instantie af? Dan kun je een gesprek aanvragen om nogmaals jouw belang te vertellen, mogelijk komen bij het gesprek meer aanknopingspunten op tafel waar de politie iets mee kan.

  • Wil de politie dan nog geen actie ondernemen en ben jij ervan overtuigd dat er voldoende bewijs is? Dan kun je een klacht indienen bij de politie of meteen naar de Officier van Justitie gaan. Deze bepaalt dan wat de politie moet doen.

  • Wil ook de Officier van Justitie niet tot vervolging overgaan? Dan kun je het Gerechtshof via een zogenoemde Artikel 12-procedure vragen om het Openbaar Ministerie te verplichten om vervolging in te stellen.