HomeBSMarBemWZ1232024-02-21T17:11:18+01:00

Welkom bij Informatiepunt Borderline Slachtoffers

Een website bedoeld voor de omstanders van mensen met een BPS, ASP, NPS of andere persoonlijkheidsstoornis. Neem contact met ons op voor eventuele hulp, een skype consult, telefonisch advies of coaching. Onze lage tarieven worden vooraf met u besproken.

Welkom op onze website

Deze website is bedoeld voor de omstanders van mensen met een BPS, ASP, NPS of andere persoonlijkheidsstoornis. De patiënten zelf kunnen elders op internet voldoende informatie vinden over hun aandoening. De positie van de omstanders van deze ‘patiënten’ is vaak schrijnend terwijl er geen enkele aandacht en hulp is voor deze groep. Onbegrepen en eenzaam staan ze met de rug tegen de muur terwijl ze machteloos moeten toezien hoe alles om hen heen kapot gaat. Zij kennen de leugens, de manipulaties, de woede uitbarstingen, de suïcidale chantage of echte neigingen, de agressie, de bedreigingen en/of afpersingen enz. van hun ‘(ex-)geliefde, zoon/dochter, papa/mama als geen ander……

Een persoonlijkheidsstoornis als Borderline (maar ook andere nauw verwante psychische stoornissen) zijn heftige aandoeningen voor de patiënten die hieronder lijden. Maar misschien nog wel meer voor de directe omstanders als partners, kinderen, familieleden en vrienden. In veel acties en handelingen van deze patiënten heeft de patiënt zelf amper  besef van zijn/haar gedrag (weinig empathisch gevoel aanwezig). Maar de, geestelijk normaal functionerende, omstanders zijn vaak de wanhoop nabij en velen worden emotioneel (en soms ook financieel) langzaam maar zeker “gesloopt” binnen deze relaties. Via deze website willen wij hulp, steun, tips, handvatten en adviezen geven aan diegenen die ernstig te lijden hebben in hun relatie met deze patiënten.

Informatiepunt Borderline Slachtoffers

Borderline SLACHTOFFER ???

Slachtoffer ja (exact vlgs. de officiële omschrijving) …. omdat je, buiten je wil om en meestal gedreven door liefdegevoelens, zorg, begrip voor het verleden, medelijden, trouw, plichtsgevoel of menselijkheid, het mikpunt wordt van mensonterende, diep kwetsende en bizar schokkende gebeurtenissen die je móet ondergaan en móet meemaken maar die vér buiten de normaal gebruikelijke menselijke ervaringen en omgangsvormen liggen en waarop je lichaam en geest heeft gereageerd met een zeer intens gevoel van machteloosheid, diepe wanhoop, onbegrepen eenzaamheid, niet te doorgronden gevoelens van immens verdriet, enorme zielsgekwetstheid, diepe onrechtgevoelens, langdurige emotionele gebrokenheid, PTSS-verschijnselen, fysieke gezondheidsproblemen zoals hartritmestoornissen, de meest vreemde huiduitslagen…., talloze slapeloze nachten, totaal verlies van vertrouwen in mensen, overheden en instanties, angstgevoelens/verlatenheid, enz. enz……

Slachtoffer ja…. (zelfs na vele jaren is de pijn niet weg)

‘Wij’

zijn een groepje ervaringsdeskundigen die zelf te maken hebben gehad met deze patiënten en de meest schokkende en bizarre zaken hebben meegemaakt. Uiteindelijk hebben wij ons zelf, na jaren, weten te bevrijden uit deze situatie en wij willen graag anderen met hulp en advies terzijde staan om meer ellende te voorkomen voor de omstanders maar uiteindelijk ook voor de patiënten zelf.

Steeds vaker zien wij dat, binnen dergelijke relaties, aanwezige (kleine) kinderen helaas in de knel komen te zitten omdat hulpverleners lang niet altijd de diepe complexheid van deze problematiek kunnen doorgronden.

“De scheiding was het ergste nog niet maar de manier waarop heeft mij en mijn kinderen kapot gemaakt”

Opmerking van een partner

Bij zgn. VECHTSCHEIDINGEN blijkt er in 30-40% van de gevallen (vlgs. informatie van echtscheidingsadvocaten) sprake te zijn van een persoonlijkheidsstoornis bij één van de partners. Vaak wordt dit in ernstige mate onderkent. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor eventueel aanwezige kinderen. Een partner-patiënt relatie vraagt, bij een scheiding, een andere benadering dan wanneer er sprake is van twee gezonde volwassenen (partner-partner). Soms worden kinderen door BPS-patiënten ook als ‘wapen’ gebruikt bij een scheiding. In ALLE gevallen waarbij er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis is het van GROOT BELANG dat een kind kan opgroeien in een stabiele omgeving waar veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, liefde en zorg centraal staan. De BPS-mama/papa kan dit helaas niet bieden aan haar kind. Contact met beide ouders (zo mogelijk) is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind maar de keuze voor de stabiele thuisbasis is hierin essentieel.

Onze Hulpgroep helpt de omstanders van deze patiënten omdat deze gezonde omstanders niet als patiënt geclassificeerd kunnen worden en dus nergens terecht kunnen. Hun lijden is er echter niet minder om!! Voor de patiënten zelf is er enorm veel informatie en hulp te vinden op het internet, bij de GGZ of de huisarts.

In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een vorm van deze stoornis en hun aantal is stijgende. Het aantal omstanders die hieronder lijden is dus een veelvoud hiervan….

Informatiepunt Borderline Slachtoffers

Wij wensen iedereen, die in een dergelijke situatie verkeert, heel veel sterkte in deze moeilijke, diep kwetsende en ongelijke ‘strijd’. Wij willen u meegeven dat u niet de enige bent en er velen met u zijn die elke dag, emotioneel, zwaar te lijden hebben binnen dergelijke relaties.

Met warme groet,

Hulpgroep Borderline Slachtoffers

Lees de informatie op deze website eerst goed door

Heeft u een hulpvraag? Klik dan op onderstaande button om een e-mail te sturen

Nieuws

Wij publiceren regelmatig interessante nieuwsberichten over BPS, ASP, NPS en andere persoonlijkheidsstoornissen op onze website.

Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft invloed op angstproblematiek

Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft invloed op angstproblematiek Het hebben van één of meer borderline symptomen verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis Er zijn volgens de DSM (het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) negen symptomen die passen bij een emotieregulatiestoornis/borderline persoonlijkheidsstoornis. De aanwezigheid van één[...]

PS. Regelmatig worden wij benaderd door patiënten zelf met vragen en (soms boze) opmerkingen. Voor velen is de informatie op deze site verhelderend en duidelijk: “Wat je niet weet, kun je ook niet veranderen”. Sommigen vinden dat we te negatief zijn over ‘hen’. Tegen allen zeggen we graag:

Bij het lezen van deze website kan de indruk ontstaan dat Borderline patiënten e.a. in een erg negatief daglicht gesteld worden en er gegeneraliseerd wordt. Wij benadrukken dat dit zeker niet de bedoeling is en alles wat op deze website vermeld staat ook zeker NIET voor elke patiënt opgaat. Wij hebben zelf het meest erge en meest bizarre meegemaakt en zijn daardoor soms hard in onze uitlatingen. BPS-patiënten lijden vaak zelf ook in ernstige mate ten gevolge van hun persoonlijkheidsstoornis…. MAAR ZELF EMOTIONEEL KAPOT ZIJN, BETEKENT NIET DAT U OMSTANDERS OOK KAPOT MOET MAKEN. BEWUST OF ONBEWUST. Wij wensen alle BPS patiënten heel veel sterkte toe.

Ga naar de bovenkant