Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft invloed op angstproblematiek

Het hebben van één of meer borderline symptomen verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis

Er zijn volgens de DSM (het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) negen symptomen die passen bij een emotieregulatiestoornis/borderline persoonlijkheidsstoornis. De aanwezigheid van één of meer van deze symptomen kan al resulteren in het (opnieuw) ontstaan en voortduren van een angststoornis. Dit kwam uit nieuw onderzoek.

Resultaten van het onderzoek van GGZ InGeest, het Trimbos-instituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc, bevestigen eerder klinisch onderzoek dat liet zien dat het hebben van een borderline persoonlijkheidsstoornis een negatieve invloed heeft op angstproblematiek. Tot nu toe was er nog niet veel onderzoek gedaan naar de invloed van borderline symptomen op angststoornissen. Daar keken we in de huidige studie naar.

”Angststoornissen komen vaak voor en kunnen, ondanks behandeling, hardnekkig zijn. Daarom wilden we meer inzicht krijgen in factoren die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen en voortduren van een angststoornis.” – Anne Geluk-Rouwhorst, eerste auteur

Kenmerken borderline
De 9 persoonlijkheidskenmerken van borderline/emotieregulatiestoornis:

  • Extreme verlatingsangst

  • Instabiele relaties

  • Negatief zelfbeeld

  • Chronisch gevoel van leegte

  • Suïcidale neigingen of zelfbeschadiging

  • Extreme stemmingswisselingen

  • Bijzonder impulsief en schadelijk gedrag

  • Dissociatie en paranoïde ideeën

  • Intense woedeaanvallen

Bron: DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorder)