Zelfreflectie helpt om niet te escaleren…

Zit u in een relatie met iemand die gebukt gaat onder Borderline P.S./E.R.S. dan is het raadzaam om regelmatig aan zelfreflectie te doen. Hoe staat u in de problematiek, wat doet het met u, hoe reageert u enz. enz.
Deze zelfreflectie heeft tot doel om u (als omstander/slachtoffer) behulpzaam te zijn in uw omgang met een partner/familielid/vriend/collega die gebukt gaat onder een gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis (zoals Borderline/ERS e.a.) of alle verschijnselen heeft van een dergelijke stoornis die (nog) niet gediagnosticeerd is.

U kunt uit deze zelfreflectie aanbevelingen en tips halen die het leven met… voor u beter draagbaar maken en tegelijk uw reactie op gebeurtenissen ‘in beeld’ brengt. Alhoewel wij proberen zo volledig mogelijk te zijn in onze hulpverlening en adviezen, kunnen wij geen garanties verlenen in de compleetheid van de aangereikte informatie. De problematiek rondom mensen met een dergelijke stoornis is zeer complex en de hulpverlening continu aan verandering onderhevig.

Begin bij u zelf: uw eigen situatie:

Het is raadzaam allereerst ‘de hand in eigen boezem’ te steken en uw eigen situatie in ogenschouw te nemen. Hiervoor stellen wij u enkele simpele vragen waarbij u, voor u zelf, de eerlijke antwoorden kunt geven.

 • Gebruikt u overmatig alcohol?

 • Gebruikt u, in conflictsituaties, fysiek geweld?

 • Gebruikt u drugs en/of gerelateerde medicatie?

 • Doet u aan sport of andere fysieke beweging?

 • Heeft u zelf psychische problemen?

 • Bent u in staat (eventuele) kinderen buiten uw problemen te houden?

 • Vraag u zelf af wat uw relationele situatie is op dit moment.

 • Wat zou u willen bereiken?

 • Hoe zou u dit willen bereiken? (Plan van Aanpak)

 • Welke (hulp)middelen c.q. mensen heeft u beschikbaar om uw doel te bereiken?

 • Wat is uw escapeplan? Heeft u dat wel?

Komt u er zelf niet uit of heeft u aanvullend hulp nodig dan kunt u ons, per mail, bereiken.